Defense Industry

Açık Atış Poligonu İmalatı

Açık Atış Poligonu
İmalatı

Açık poligonlar genellikle bağımsız yapılar olarak inşa edilirler. Genellikle büyük binaların bodrum katındaki büyük alanlarda faaliyet gösterirler. Bu tip poligonların havadar olması, güneş alması, akustik izolasyonu, aydınlanması ve havalandırma sisteminin güçlü olması önemlidir. Balistik koruma tedbirleri de poligonları değerlendirmek açısından bir başka kriterdir.

Kapalı atış poligonlarının temel bileşenleri, atış hatları / şeritleri / yolları, hedefler ve mermi kapanından oluşur.

Mermi çekirdeği tuzakları, atış poligonunun kullanım şekline göre tercih edilmelidir. Tuzak sistemi, mermi çekirdeği hedefi delip geçtikten sonra tuzağa düşürülerek enerjisini sıfırlayacak ve yine mermi çekirdeğinin mermi tuzağı dışına çıkmasını engelleyecek tarzda dizayn edilmektedir.
Tuzak sistemi atış hedef hattında, hedeflerin hemen arkasında bulunan duvarın, atış poligonu – kulvar içine bakan cephesini tamamen örtecek şekilde dizayn edilmektedir. Mermi çekirdeği tuzağı yan duvarlarının yeri, kulvar – atıcı ara bölme duvarlarına göre planlanmakta olup mermi çekirdeği tuzağı yan duvarları ile atıcı ara bölme duvarlarının aynı aks üzerinde olmasına özen gösterilmektedir ki tehlike, sekme veya sadme sıfıra indirilmektedir. Mermi çekirdeği tuzağı atış poligonunda kullanılacak silah ve bu silahlara ait mühimmat çeşitliliğine göre dizayn edilmektedir.
Tuzak altında yine mermi çekirdeklerinin toplandığı deforme olmuş mermi çekirdeği hazneleri olmaktadır. Bu hazneler kolayca çekilip içi boşaltılabilecek şekilde dizayn edilmektedir.

Mermi çekirdeği tuzağının atış poligonunun kulvarlar bölümüne bakan yüzeyinin 10 cm. önüne, mermi çekirdeği tuzaklarının tamamını örtecek ve perde kenarları 5’er cm üst üste gelecek şekilde mipoplast perdeler asılmaktadır.
Mermi çekirdeklerinin, mermi çekirdeği tuzağına çarpması sonucu parçalanması neticesinde kopan mermi çekirdeği parçalarının mermi çekirdeği tuzağı dışına çıkmasını önlemek için, minimum 5 mm. kalınlığında pvc perdeler tercih edilmektedir ve bu pvc perdeler; mermi çekirdekleri pvc perdeleri delip geçtikten sonra oluşan delik 1 mm. çapına kadar küçülecek özellikte seçilmektedir. Böylece birim metrekareye yapılacak atış 50 – 60 bin atım olabilecek ve pvc perdeler uzun süre özelliğini kaybetmeden kullanılabilecektir.

Gerek atış öncesi atıcının silahını hazırlaması, mühimmat, şarjör, kulaklık gözlük gibi malzemelerini koyabilmesi aynı zamanda hedef ve atıcı arasında düzgün bir atış hattı çizgisinin oluşturulması amacıyla yapılmaktadır.

Genellikle kontrol odasının atış yapılan kulvar bölümüne bakan cephelerindeki pencerelerde kullanılmaktadır. Kontrol odası olmayan atış poligonlarında atış kontrol masasının önünde kullanılmaktadır. İstenilen tehdit seviyesinde kurşun geçirmez camlar kullanılmaktadır.

Tabanca atış poligonlarında minimum BR3 ve BR4 seviyesinde kurşun geçirmez camlar, Tüfek atış poligonlarında BR6, özel amaçlı atış poligonlarında BR7 seviyesinde kurşun geçirmez camlar tercih edilmektedir.

Atış poligonunda giriş-çıkış kapısı haricinde ve atış poligonunun özelliklerine göre, uygun sayıda tahliye kapıları olmalıdır. Bu kapılar, istenilen seviyeye göre mukavim ve akustik özelliği olan kapı olmalıdır. Atış poligonu kapıları dışarı doğru ve kaçma yönüne doğru açılmalıdır.
Atış poligonu giriş-çıkış kapıları içeriden bir kol ile kolayca açılmalı, dışarıdan sadece anahtar ile açılabilmelidir. Atış poligonu tahliye kapıları sadece içeriden panik-bar sistemi ile açılabilmelidir.

Atış poligonu duvarlarında atış istikameti, yan duvarlar, arka duvarlar ve tavanlar dahil balistik anlamda her türlü tedbir alınmalı; istem dışı sekme, sadme gibi durumlar düşünülerek her türlü dik, çıkıntı ve çukurlardan kaçınılmaktadır.
Bu duvarlar, atış poligonlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş ve atışlar sırasında oluşan gürültüye de emebilen ve azaltan izolasyon – akustik kaplama sistemi uygulanmaktadır.

Öncelikle müşteri istekleri doğrultusunda ve kurulması planlanan poligonda yapılacak atışları kapsayacak şekilde hedef sistemleri tercih edilmelidir.
• Tavandan Çağırmalı Hedef Sistemleri
– Elektronik Hedef Sistemleri (Müsabaka Hedef Sistemleri)
• Elektromekanik Hedef Sistemleri (Dost / Düşman Konumlu, Sabit ve Hareketli Hedef Sistemleri)
• İnteraktif Hedef Sistemleri
• Havalı Silahlar Hedef Sistemleri
yapılabilmektedir. Elektronik donanımlarda çağırma sistemlerinde her türlü ihtiyaca ve talebe cevap verebilecek nitelikte donanımlar firmamız tarından yapılabilmektedir.

Do you want to be the owner of the Polygon ?

Defense Industry each polygon instead of Turkey we provide services project design and implementation. Of the year adds to the experience for us and thanks to our professional staff, fastest ,highest quality, and service we have offered the safest polygons completed in different provinces of Turkey.